Hoeveel zin heeft doneren aan een goed doel?

Zoals jullie weten bloggen we het hele jaar voor Cordaid. Zo hebben we een heftig stuk geschreven over de feiten rondom moedersterfte en hadden we een indrukwekkend gesprek met Valerie van Cordaid, die vertelde over haar werk. Vandaag kun je het interview lezen dat we hadden met Simone, manager van de afdeling Marketing en Fondsenwerving. We spraken met haar over doneren. Want is een donatie niet gewoon een druppel op een gloeiende plaat?

Foto  door Petterik Wiggers

‘Nee. Want vele druppels maken een regenbui’, antwoordt Simone. Ze is al 6 jaar werkzaam bij Cordaid. Momenteel is ze manager van de afdeling Marketing & Fondsenwerving. Ze begon jaren geleden bij Heineken, waar ze aan het begin van haar carrière een jaar in Bujumbura, Burundi heeft mogen werken. Daar heeft ze haar hart verpand aan Afrika en na dat jaar is de wens en belofte ontstaan ooit meer voor dit continent en de mensen te kunnen betekenen. Zodoende ging ze aan de slag bij Cordaid en legt ze nu haar ziel en zaligheid in haar werk.

Ze vervolgt: ‘Het maakt niet uit hoeveel je geeft, écht elke euro draagt bij aan verandering. Al geef je een tientje, vele tientjes maken al gauw duizenden euro’s. Mensen hebben soms het gevoel dat er niets veranderd is en dat ontwikkelingshulp dus niet helpt, maar er is wel degelijk veel veranderd. In de afgelopen 30 à 40 jaar is er ontzettend veel verbeterd. Dit artikel van de Correspondent laat zien dat er wereldwijd door alle inspanning al veel bereikt is. Wereldwijd is het sterftecijfer van kinderen onder vijf jaar met 56% gedaald, van een geschat aantal van 93 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen in 1990 tot 41 sterfgevallen per 1000 levendgeborenen in 2016. Ongeveer 20 000 kinderen stierven minder elke dag in 2016 dan in 1990. En Cordaid zelf heeft bijvoorbeeld in 2016 8 miljoen mensen toegang tot basiszorg gegeven en 110.000 kinderen toegang tot onderwijs gegeven. Zet al die mensen maar eens op een rijtje, dat zijn er ontzettend veel! Het heeft dus echt zin.

Misschien denken mensen ook dat er niets veranderd is doordat je in spotjes op tv vaak alleen de ‘zielige verhalen’ ziet en hoort over wat er niet goed gaat?

‘Dat klopt. Goede doelen vertellen maar weinig wat er goed gaat en wat er bereikt is. Niet alleen goede doelen doen dit weinig, maar ook de media doen dit niet. Er wordt maar weinig gerapporteerd over wat er bereikt is en de krant en het nieuws staan bol van de slechte berichten. Wij vertellen onze donateurs wel regelmatig over onze resultaten, maar om mensen te laten geven, moeten we echt de urgentie laten zien.

Cordaid heeft als doel om armoede de wereld uit te helpen. Want wereldwijd zijn er nog steeds meer dan 2 miljard mensen die leven onder de armoedegrens van 1,25 euro per dag. Dat moeten we dus ook echt laten zien. Pas dan worden mensen zich bewust van de noodzaak en zijn ze geraakt. Maar anderzijds denk ik ook dat het inderdaad belangrijk is dat we laten zien wat er in al die jaren met ontwikkelingshulp is bereikt.’

Sinds we met Cordaid samen aan deze campagne zijn begonnen is me opgevallen dat je je tegenwoordig bijna moet verdedigen als je doneert. Zo van ‘Zeg, jij bent dom, dat je doneert! Weet je wel wat er met je geld gebeurt? Alles blijft aan de strijkstok hangen.’

‘Dit hoor ik inderdaad vaker van donateurs. Dat is zo jammer want er bestaan veel vooroordelen over goede doelen. Maar als ik kijk naar de bestedingen van Cordaid in 2016 betreft slechts 8% kosten ten behoeven van fondsenwerving en management en administratie. 92% van al onze uitgaven gaat dus naar onze projecten.

Oh wow, dat vind ik eigenlijk heel veel! Dat had ik niet verwacht. Over vooroordelen gesproken, mensen zeggen ook vaak ‘Er gaat zo veel geld naar de directeur. Ik geloof niet in goede doelen’. Hoe kijk jij daar tegenaan?

‘Ons directiesalaris is openbaar en online in te zien. Dit salaris zit fors onder de ‘Balkenende-norm’ en de norm die is afgesproken voor maatschappelijke organisaties. Maar natuurlijk is het wel zo dat dat we een goede bestuurder moeten aantrekken. Iedereen wil dat zijn donatie goed besteed wordt en daarvoor is iemand nodig met expertise.

We werken met enorme budgetten en dat brengt een enorme verantwoordelijkheid met zich mee om hier goed mee om te gaan. Hiervoor hebben we goede mensen nodig. Professionals die voor een flink lager salaris bij Cordaid willen werken in vergelijking met wat zij in andere sectoren kunnen verdienen. Maar die het niet voor niets kunnen doen, omdat ze ook een gezin hebben om te onderhouden.’

Veel mensen die twijfelen over doneren zijn bang dat het geld niet goed terecht komt. Hoe proberen jullie hier voor te zorgen?

‘Om impact te kunnen realiseren in fragiele landen, moet je schaalgrootte hebben. Zoals bij het leveren van directe noodhulp in geval van een ramp of conflict. Maar ook bij het bouwen aan structurele oplossingen op het gebied van gezondheid heb je schaalgrootte nodig. We werken niet aan de verbetering van één school of één ziekenhuis, maar samen met lokale organisaties en met steun van de overheid bouwen we aan regionale of nationale gezondheids- en onderwijssystemen. Gericht op blijvend resultaat.

Wij werken in de meest moeilijke landen, vaak geteisterd door oorlog en geweld. In omstandigheden waar corruptie ook voorkomt. Cordaid maakt zich niet de illusie dat wij conflict en corruptie kunnen oplossen. Helaas. Maar we kunnen wél onze systemen zo veel mogelijk inrichten opdat corruptie zo min mogelijk kans krijgt. Een van de dingen die we inzetten om te zorgen dat het geld zo goed mogelijk besteed wordt is onze speciale financieringsmethode. We beginnen met een basisfinanciering en vervolgens stellen we met de mensen daar samen doelstellingen op. Als die behaald worden, wordt de volgende financiering gedaan.’

We zijn al een hele tijd in gesprek, maar, hoe werkt een goed doel eigenlijk? Hoe ontstaat het? En hoe komt Cordaid aan haar geld? Ik weet dat soort dingen eigenlijk helemaal niet.

‘Een goed doel is een stichting zonder winstoogmerk. Ze zijn vaak opgericht door één of een groepje mensen. Dit zijn vaak mensen die een persoonlijk linkje hebben met het doel of ergens geweest zijn en hebben besloten dat ze wilden bijdragen aan verandering. En soms worden die initiatieven in de loop van de jaren steeds groter. Zo is Cordaid ooit begonnen met het opvangen van Belgische vluchtelingen in het zuiden van Nederland. Dit waren mensen in nood tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Wij kunnen ons goede werk doen dankzij de giften van donateurs. Deze mensen steunen ons vaak al jarenlang en hebben een maandelijkse automatische incasso ingesteld. In totaal hebben we ruim 273.000 donateurs. Daar zijn we ontzettend blij mee. Ook zijn er spontane giften, mensen die geven naar aanleiding van een campagne en mensen die een deel of soms zelfs hun volledige nalatenschap doneren. Daarnaast worden er projecten gefinancierd door grote internationale organisaties, zoals de Wereldbank, de Europese Unie of bedrijven en vermogensfondsen.’

Je werkt al 6 jaar bij Cordaid voor de afdeling fondsenwerving. Wat zijn daar je grootste uitdagingen?

‘Een van de grootste uitdagingen voor goede doelen is vaste donateurs vinden. Mensen willen eigenlijk zo min mogelijk ergens aan vastzitten. Zo wisselen veel mensen jaarlijks van energieleverancier, doen we boodschappen bij verschillende winkels en switchen we van providers. Bij Cordaid merken we dit ook. Vroeger hadden we meer vaste donateurs. Als je ouders vroeger Cordaid steunden, deed jij dat later vaak ook. Maar dat is nu veel minder. Je kunt je voorstellen dat het relatief kostbaar is om telkens opnieuw campagne te moeten voeren om keer op keer nieuwe donateurs naar ons toe te trekken. Mijn tip aan iedereen als je wilt dat je donatie optimaal benut wordt: denk goed na over welk doel je wilt steunen en doe dit een tijdje.’

Wat is je eigenlijk het meest bijgebleven uit de afgelopen jaren?

‘Het raakt me elke keer weer hoe je door te praten met de mensen daar voelt hoeveel overeenkomsten er zijn, maar ook hoeveel groter de uitdagingen zijn in de moeilijke omstandigheden waarin mensen leven. Vrouwen die net als ik geluk ervaren van hun gezin, trots zijn en zich ook zorgen maken om hun kinderen. Maar die door de beperkte toegang tot gezondheidszorg, tekort aan water of inkomen, dag in dag uit zo ijzersterk moeten zijn om hun gezin gezond en in leven te houden. Daar heb ik grote bewondering voor. En het laat me tegelijkertijd voelen dat wij onszelf zo gelukkig mogen prijzen dat ons wiegje hier heeft gestaan. Hierdoor voel ik dat ik iets moet doen. En daarom ben ik blij dat ik mijn steentje kan bijdragen en voor Cordaid mag werken.’

Ik vond het fijn om gewoon een keertje al mijn vragen over doneren te stellen. Simone kan prachtig vertellen en in haar stem hoor ik de overtuiging en passie de ze voor haar werk heeft. Net zoals ik die heb gehoord bij de andere medewerkers van Cordaid die ik tot nu toe sprak. Ergens dacht ik misschien, voor we aan deze reeks artikelen begonnen, dat het gros van de medewerkers er gewoon zouden werken omdat het hun werk is. Niets meer, niets minder. Maar inmiddels weet ik dat velen van hen er in de eerste plaats zitten omdat ze wat willen veranderen in de wereld en dat vind ik tof om te zien. Dank je wel Simone voor dit gesprek!


4 reacties

Anne-Marije -

Mooi artikel! Goed dat je nu eens iemand achter de organisatie hoort die er veel meer verstand van heeft hoe de inkomsten verdeeld worden.. (tipje: er staat ergens in n vraag dat ze er al 6 werkt.. moet dat niet 6 jaar zijn?)

Ruth -

Super verhelderd artikel! Erg interessant om te lezen wat er precies met het geld wordt gedaan.

Manon -

Eindelijk een écht transparant verhaal met uitleg. Ik snap ergens wel dat de salarissen hoog zijn maar het is ook zo tegenstrijdig. Ik heb zelf stage gelopen bij een goed doel en ging er vanuit dat ik geen stagevergoeding zou krijgen, dat was wel het geval en het bedrag viel nog niet eens tegen. Uiteraard heb ik hier wel een deel van geschonken aan het goede doel zelf omdat ik vond dat ik al veel kreeg terwijl die mensen in ontwikkelingslanden het veel harder nodig hebben. Wat ik zelf graag doe is kijken bij webshops van goede doelen, dan heb ik het idee dat ik ze steun en dan krijg ik er zelf ook nog wel wat voor terug.. Ik heb niet 1 goed doel dat ik steun maar zo af en toe ergens een donatie doe ik wel.

femketje -

dat was nou precies wat ik me ook afvraag! fijn interview 😀

Reageer ook